Milan Bočkay — Ruka majstra a iné obrazy

Vernisáž: 30. 11. 2017 o 17:00
Kurátor: Helena Markusková
Výstava potrvá do: 14. januára 2018
 

Aktuálna výstava majstra analytickej maľby a vizuálnych metafor poskytuje prierez tvorbou z uplynulých rokov. Dojem retrospektívy umocňujú objavné rozvinutia vlastných tém, úvah o umení, umelcoch, role majstrov a žiakov. Milan Bočkay glosuje svoj pohľad na médium maľby, ktorému zostal verný. Listuje v dejinách umenia, nenápadne predkladá paradox – maľuje   kresby najvýznamnejších umelcov: Leonardove technické i výtvarné náčrty, Malevičove suprematické kompozície, Picassove parafrázy, van Goghove kresby. Obdivuhodne manévruje v dejinách, v rôznych výtvarných tradíciách a spôsoboch zobrazovania. A samozrejme komentuje ich. Nezakladá na okoklamných hrách, lebo pasce vnímania „ilúzie ilúzie“ sa stali jeho autorskou značkou a štýlotvorným prvkom. Prekvapí skôr absolútnym súladom všetkého, kresby a maľby, dejín a súčasnosti, východnej a západnej výtvarnej tradície.... Navyše návrat k téme  kresby ako fundamentu maľby, zachytenej v maľbe – je viacnásobným paradoxom a ďalším z vydarených „posunov“ umelca. Samostatný cyklus venoval svojmu majstrovi Rudolfovi Filovi (Fila kreslí... 2015-), v ktorom komentuje jeho náčrty zachytávajúce diela rôznych umelcov,  nosnými prvkami vlastnej zásobárne. Odohráva sa to privlastnením a evokáciou filovského výtvarného uvažovania, pripomínajúc jeho prevratnú rolu (nielen) v dejinách slovenského výtvarného umenia. Výstava prezentuje celé spektrum exkurzov Milana Bočkaya do umenia – vrátane analýz médií ich vlastnými prostriedkami, meditácií o trvalých hodnotách, o prínosoch výrazných individualít do dejín umenia.

Milan Bočkay (1946) študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave u Rudolfa Filu a Štefana Schwartza (1961 – 1965) a na Vysokej škole výtvarných umení (1965 – 1971) u Dezidera Millyho a Petra Matejku. Pedagogicky pôsobil na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Je členom skupiny A – R. Samostatne vystavuje od roku 1980.  V Galérii umenia v Nových Zámkoch mal samostatnú výstavu v roku 1993, zúčastnil sa projektu PERTU zameranom na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení (s Gyulom Pauerom, 2001) a viacerých skupinových výstav (Za Malevičom, 2000, Kóany, 2002, Varianty na mail art, 2004, Pocta Kassákovi3, 2007).