Milan Vagač[tvár_nebola_rozpoznaná]

Vernisáž: 16.5.2024 o 17.00
Kurátorka výstavy: Martina Bábinová
Trvanie výstavy: 16. 5. 2024 – 29. 6. 2024

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstavuje samostatnú výstavu výtvarníka Milana Vagača, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá skúmaním funkcie maľby v súčasnom digitálnom svete a prekračovaním hraníc obrazovej plochy. V najnovšej sérii diel s názvom Gizmo rozvíja svoj záujem o rozhranie medzi človekom a technológiou. Pojem "gizmo" sa v neformálnej komunikácii často používa na označenie technologického zariadenia, ktorého účel nie je úplne zrejmý. Názov výstavy odkazuje na funkciu rozpoznávania tváre, ktorá sa využíva napríklad pri odblokovaní smartfónov. Predstavuje prienik ľudského a technologického sveta, bránu chrániacu prístup k zariadeniu. Ľudský prvok spočíva v jedinečnosti každej tváre a technologický aspekt v algoritmoch a senzoroch umožňujúcich jej rozpoznanie. [tvár_nebola_rozpoznaná] symbolizuje moment nedostupnosti a metaforicky poukazuje na skutočnú „tvár“ zložitých procesov prebiehajúcich vo vnútri zariadení, ktorým niekedy nerozumieme, keďže sa viac sústredíme na ich vizuálnu stránku. Výstava predstavuje iluzívne maľby, objekty a inštalácie zo závesných obrazov.

 

Milan Vagač (*1987, Bratislava) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave - ateliér maľby u prof. Daniela Fischera, v roku 2016 ukončil doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave v ateliéri Mal+by, Klaudie Kosziby. Zúčastnil sa rezidenčných pobytov vo Francúzsku, USA, Českej republike či Litve. Jeho diela boli prezentované na viacerých samostatných aj skupinových výstavách na Slovensku i v zahraničí (Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, USA, Estónsko, Litva, Rakúsko). Je spoluzakladateľom a editorom ČasopisuX o súčasnej kresbe. Žije a tvorí v Prahe.