Revolucionári a emigranti – Kassákov okruh

Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Termín: 24. marec – 7. máj 2022
Kurátor: Helena Markusková 

Vo výstavnom programe galérie má kľúčové miesto tzv. „Kassákovská agenda“ – mapovanie tvorby Lajosa Kassáka (1887 – 1967), významnej osobnosti medzinárodnej avantgardy a rodáka z Nových Zámkov, ktorého stálu expozíciu spravuje. V uplynulých desaťročiach galéria realizovala viacero výstav súčasných umelcov reagujúcich na jeho tvorbu a mýtus (Keď je Kassák niekto iný, 1990, 1992, Kassákov klobúk, 1997, Pošta Kassákovi, 1998, Pocta Kassákovi3, 2007). Pred časom sa vrátila k výstavám týkajúcich sa formovania osobnosti umelca (To som teda ja – Kassák na fotografiách, 2012), a poskytla nové pohľady na jeho výtvarnú dráhu (Re/konštrukcia, 2017).
Tentokrát sa zameriava na najvýznamnejšie obdobie činnosti Lajosa Kassáka (1915 – 1926) a jeho spolupracovníkov – známych ako Kassákov okruh, ktorý sa formoval okolo ním založených avantgardných časopisov A Tett (Čin 1915 – 1916) a MA (Dnešok, 1916 – 1925).  Priblíži prelomové roky, kedy sa Lajos Kassák dostal do centra diania. V priebehu desaťročia sa stal vodcom hnutia maďarského aktivizmu, účastníkom revolučných zmien, emigrantom, výtvarníkom, priekopníkom geometrickej abstrakcie, aktérom medzinárodnej scény, tvorcom a propagátorom modernej vizuálnej kultúry. Okolo neho sa pohyboval premenlivý okruh  spolupracovníkov – ktorého jadro v heroickom období (1918 – 1922) tvorili výtvarníci Béla Uitz, Sándor Bortnyik, teoretik János Mácza, básnik Sándor Barta – herečka, recitátorka a manželka Lajosa Kassáka, Jolán Simon). 

Výstavný projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.