NEMECKÁ GRAFIKA DO ROKU 1900 zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej

Výber vystavených diel zámerne upriamuje pozornosť skôr na záver 19. storočia, niekedy dokonca s presahom do 20. storočia. Dokumentuje znovuobjavovenie klasických grafických techník, napr. medirytiny, suchej ihly alebo leptu, ktoré presadzovali a rozvíjali poprední predstavitelia akadémií Wilhelm Hecht, Peter Halm alebo William Unger. Patrili k vyhľadávaným grafikom, ktorých reprodukcie maliarskych diel Maxa Liebermanna, Arnolda Böcklina, Moritza von Schwind, Alselma Feuerbacha, Franza von Stuck, Carla Rottmanna či Franza von Lenbach vzbudzujú pozornosť aj medzi súčasnými špecialistami či zberateľmi.

V naznačenom výstavnom koncepte sú majstri 19. storočia vovedení do dialógu so svojimi predchodcami z 18. storočia. Vyzdvihnuté sú reprezentačné portréty (napríklad Scheidlinovcov od Gabriela Spitzela, Tobiasa Lauba a Gabriela Bodenehra st.) alebo fiktívne portréty starcov s exotickými turbanmi na hlave od Johanna Martina Willa. Popri technickej zručnosti a osvedčených obrazových riešeniach nechýbala ani vtedy, v polovici 18. storočia, odvaha experimentovať. Grafický list Johanna Philippa Kocha, ktorý zobrazuje starozákonný príbeh Jozefa, ako vykladá faraónovi jeho nezvyčajný sen, sa od ostatných exponátov odlišuje svojou modrou farbou. Vznikol ojedinelou technikou tzv. cyanotypie, ktorá sa rozvinula v Augsburgu v 40. rokoch 18. storočia. Podobné grafické listy sú unikátmi rovnako ako list v novozámockej galérii.

Pýchou výstavy je však album dvanástich pohľadov na zámok v Heidelbergu z roku 1806. Vytvoril ich mladýJohann Georg Primavesi, rodák z Heidelbergu, pôvodom však Talian, ešte na začiatku svojej kariéry. Usiloval sa presadiť ako maliar divadelných kulís, no preslávili ho jeho obrazy krajiny z povodia Rýna (Der Rheinlauf). Výpravný album sa nachádza vo viacerých zbierkach, napríklad v Univerzitnej knižnici v Heidelbergu alebo v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni, u nás iba v galérii v Nových Zámkoch. Zreštaurované grafické listy vystavujeme vôbec po prvý raz.

Kurátor výstavy: Mgr. Martin Šugár PhD.
Výstava potrvá do 19. marca 2022