PERTU N° 14: Gábor Gerhes - Martin Piaček

Termín: 10.9. – 23. 10. 2021
Kurátor: Helena Markusková

Štrnásty ročník dlhodobého projektu PERTU nadväzuje na jeho ťažiskový program, zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom výtvarnom umení. Pokračuje v skúmaní náhodných paralel v tvorbe výrazných osobností, ktoré sú založené na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti.
Aktérmi aktuálneho ročníka sú Gábor Gerhes (1962) a Martin Piaček (1972), spájajú neokonceptuálne východiská, spoločensko-kritický postoj, hravý ironický pohľad, emblematické témy mýtov identity, národných dejín a úvahy o role umelca v spoločnosti. Originálnym spôsobom narábajú so zásobárňou dejín umenia, prekračujú hranice vlastného média, zapájajú do diel svoju privátnu históriu.
Výstava je koncipovaná ako komunikatívna hra s prvkami retrospektívy. Prostredníctvom korešpondujúcich tém prevedie obdobím od konca deväťdesiatych rokov – po súčasnosť – zdôrazňujúc styčné body i odlišnosti. Napríklad: sebadefinovanie umelca, reflexie hrdinov národného panteónu, alternatívne interpretácie dejín, absurditu bytia v stredoeurópskom priestore, podoby transkultúrneho dialógu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.