UĽJANA ZMETÁKOVÁ - RETROSPEKTÍVA (venovaná otcovi)

Termín: 1.7. – 21. 8. 2021
Kurátor: Helena Markusková

Významná predstaviteľka slovenskej fotorealistickej maľby, Uľjana Zmetáková (1951) si zachovala kontinuitu tvorby a status solitérky. Zostala verná východiskám, ktoré objavila na začiatku svojej dráhy. Pri formovaní jej hodnotovej orientácie zásadnú rolu zohral jej otec, ťažisková osobnosť slovenskej výtvarnej moderny, zberateľ a zakladateľ Galérie umenia v Nových Zámkoch, Ernest Zmeták (1919 – 2004). Zdieľala s ním názory na umenie, realistické východiská, záujem o kvalitné prevedenie a rôzne výtvarné techniky. Svoju pozornosť upriamila na skutočnosť sprostredkovanú odlišným spôsobom – fotografickej predlohy. Oslovila ju vecnosť a pravdivosť vyjadrenia, do ktorého vniesla svoj originálny pohľad. Diela Uľjany Zmetákovej od začiatku charakterizuje očarenie krásou vizuality. Neopakovateľné okamihy v nich povýšila na úvahy o bytí. Zdržanlivá krása, meditatívny nádych a metafyzický rozmer nenápadných chvíľ bežnej reality, činia jej diela výnimočnými.

Výstavný projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.