László Fehér

Termín výstavy: 3. 9. – 17. 10. 2020
Kurátor: Helena Markusková  

     Ťažisková osobnosť medzinárodnej scény László Fehér (1953) desaťročia formuluje vo svojich dielach zásadné témy existencie. V nadväznosti na fotorealistické východiská, rozvíja originálny maliarsky program, kde dominantnú rolu zohráva definovanie reality a sugestívna farebnosť. Maliar zakaždým artikuluje realitu inak – raz zdôrazňuje jej vyprázdnenosť, inokedy sprostredkuje jej esenciálne prvky – prezentuje ju ako transformovanú nájdenú realitu – alebo ireálnu vanitas či memento. V dielach vypovedá o pohnutých osudoch v Strednej Európe.
     Nosnou témou výstavy v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je pamäť. Tiahne sa tvorbou Lászlóa Fehéra ako rámcová téma, v ktorej narába s pamäťou zakódovanou vo fotorealistických východiskách. Pracuje s rodinným i cudzím archívom či vlastnými zábermi. Pretvára spomienky na nadčasové podobenstvá. Stavia metaforické pomníky rodinnej histórii a vlastnej dobe – aktivizuje pamäť prechádzajúcu generáciami.    
     Aktuálna výstava z uplynulých rokov (2016 – 2020) poskytuje prierez maliarskou tvorbou a prácami na papieri. Predstaví diela z troch farebných období: ružového, čierno-bieleho a šedého. Popri rozmerných maľbách sú zastúpené kresby kombinované tušom a gvaše. László Fehér čerpá z rodinnej histórie a dejín doby, zapája do diel dialógy s dejinami umenia, súčasnými tendenciami i vlastnou tvorbou. Zachováva trvalý záujem o spracovanie židovskej minulosti, dedičstva holokaustu a obdobia totalitnej diktatúry. Poukazuje na krízu hodnôt a relativitu selektujúcej pamäte. K jeho  kľúčovým témam patria návraty do detstva, okamihy zo života vlastnej rodiny i súčasníkov, v ktorých striedavo zdôrazňuje dobové kontexty alebo nadčasové dimenzie. Samostatnú líniu tvoria sebareflektívne autoportréty. Na výstave ich reprezentuje erbový Autoportrét (2013), ktorého pastelová verzia sa nachádza vo svetoznámej Galleria degli Uffizi vo Florencii. László Fehér desaťročia buduje nekonvenčnú portrétnu galériu umelcov-priateľov, ktorú zastupuje hravý portrét známeho grafika (Gyuri (György Kemény), 2017). Je maliarom veľkého formátu, preferujúcim veľké formáty. V kolobehu poznávania, prehodnotenia a obnovy média i spôsobu maľby, vznikajú interpretácie vlastných motívov (archetypálneho živlu vody, tieňov, zrkadlenia). V najnovších prácach, „karanténnych-dielach“ reagoval na súčasnú mimoriadnu situáciu. Okrem pocitov nútenej izolácie a uzavretosti – elementárnou silou sa v nich prejavila jedna z ústredných rámcových tém jeho tvorby – ohrozenie slobody.         
      Výstava v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, poskytuje doteraz najrozsiahlejší výber z reprezentatívnych diel umelca na Slovensku. Je jednou z najvýznamnejších udalostí projektu  Vzdušné Zámky, Mesto kultúry 2020.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.