Ľudovít Hološka - Zaujatý maľbou

3. 12. 2020 – 20. 3. 2021

Kurátor: Helena Markusková

Výstava predstavuje diela Ľudovíta Hološku od študentských rokov až po súčasnú tvorbu.

Ľudovít Hološka bol študentom Školy umeleckého priemyslu v Bratislave (1958 – 1962). Zažil ešte nastupujúceho Rudolfa Filu (1961), ktorého názory ovplyvnili jeho orientáciu. Na Vysokej škole výtvarných umení študoval na všeobecnej škole maliarstva u Ladislava Čemického (1962 – 1964), potom na oddelení portrétneho a kompozičného maliarstva u Jána Mudrocha (1964 – 1968). Stretnutie s ním zásadne ovplyvnilo jeho nazeranie a postoje k tvorbe. Odnášal si od neho poznanie, že maliar tvorí celou svojou bytosťou – pritom hľadí na svoju prácu odstupom.  

V období jeho štúdií slovenské výtvarné umenie prechádzalo procesom obnovy. Budúci maliar sa zoznamoval s výtvarnou tradíciou i aktuálnymi tendenciami, hľadal svoju reč i vzory, orientoval sa v  teréne. Dôležitý bol pre neho príklad Miloša Alexandra Bazovského a Galandovcov – usilujúcich sa o syntézu domácej tradície a svetovej moderny, vyrastajúcej z autenticity vlastných skúseností.

Na prelome 70-80-tych rokov sa dostal do kontaktu s umelcami neoficiálnej scény. Navštevoval výstavy v Prahe a Budapešti. V máji roku 1980 absolvoval cestu po Západnej Európe, kde navštívil kľúčové miesta dejín umenia i súčasného diania: Norimberg, Würzburg, Kolín nad Rýnom, Brusel, Antverpy, Amsterdam, Haarlem, Paríž, Remeš, Mníchov a Viedeň. Videné impulzy vecne zhodnotil.

Príchodom na Katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity J. A.  Komenského v Trnave, (1974 – 1986) sa začala jeho dlhoročná pedagogická dráha. Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1988 – 2008) nastúpil ako zrelý umelec s dlhoročnou skúsenosťou – a bytostný skeptik, túžiaci po poznaní. Jeho život a tvorba sú úzko prepojené s umením a dejinami umenia. Podobne ako s neustálymi návratmi k vlastným témam, ktoré opakovane objavoval, skúmal ich nosnosť a posúval inde.  

Ľudovít Hološka je maliarom monumentálne pôsobiacich intímnych formátov – diel s ľudským rozmerom.