Rodinné striebro - Prírastky galérie 2005-2019

Vernisáž: 05.12.2019 o 17:00

Výstava potrvá do: 25. januára 2020

Kurátor: Helena Markusková

Pri jubileách galérií dobrým zvykom bývajú bilančné výstavy, kde sa kurátori inštitúcie ohliadnu za uplynulými rokmi – zhodnotia situáciu a skladajú účty verejnosti. Predstavia ako v rámci svojich možností napĺňajú jednu z kľúčových úloh galérie: zveľaďovanie jej zbierkového fondu. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch okrúhle výročia v ponovembrovej ére pripomenula zväčša symbolicky – pretože ňou budovaná zbierka rástla pomaly a rapsodicky a ešte „neprišiel jej čas“. Počas svojej štyridsaťročnej existencie (1979) mala dve akvizičné výstavy: v roku 1989 a 1995. Prvá uzatvárala jedno obdobie, druhá otvárala – potom nastala dlhšia prestávka – k oživeniu došlo až začiatkom nultých rokov. Práve rokom 2005 sa začal budovať aktuálny akvizičný program, ktorého cieľom je vytvoriť kvalitnú zbierku súčasného umenia, ktorá je dôstojnou alternatívou zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej, dedičstva Lajosa Kassáka i festivalov intermediálneho umenia. Tento heterogénny „kultúrny nomádizmus“ činí zbierku ukotvenú v stredoeurópskom priestore zaujímavou. A „samozrejme“ predovšetkým orientácia na kvalitu.

 

Zoznam vystavujúcich autorov – Rodinné striebro
 

IMRE BAK (1939), JURAJ BARTUSZ (1933), PETER BARTOŠ (1938), MILAN BOČKAY (1946), KLÁRA BOČKAYOVÁ (1948), LADISLAV ČARNÝ (1949), DÁVID DEMJANOVIČ (1985), STANISLAV DIVIŠ (1953), MILAN DOBEŠ (1929), LUCIA DOVIČÁKOVÁ (1981), JÁNOS FAJÓ (1937 – 2018), LÁSZLÓ FEHÉR (1953), RUDOLF FILA (1932 – 2015), MILOTA HAVRÁNKOVÁ (1945), PAVEL HAYEK (1959), BOHDAN HOSTIŇÁK (1968), DALIBOR CHATRNÝ (1925 – 2012), VILIAM JAKUBÍK (1945), JÓZSEF R. JUHÁSZ (1963), PETER KALMUS (1953), LAJOS KASSÁK (1887 – 1967), ALOJZ KLIMO (1922 – 2000), JOZEF KLISKÝ (1964), JURAJ KOLLÁR (1981), JÚLIUS KOLLER (1939 – 2007), KLAUDIA KOSZIBA (1971), VLADIMÍR KORDOŠ (1945), OTIS LAUBERT (1946), ÁRPÁD LUZSICZA (1949), KATALIN MADARÁSZ – DECSI (1982), PETER MACHATA (1971), JANA MACHATOVÁ (1972), ALBERT MARENČIN (1922 – 2019), JURAJ MELIŠ (1942 – 2016), MARIAN MEŠKO (1945), IGOR MINÁRIK (1948) JARMILA MITRÍKOVÁ (1986), ALEX MLYNÁRČIK (1934), MARIÁN MUDROCH (1945 – 2019), MONOGRAMISTA T.D (1947), ISTVÁN NÁDLER (1938), EDUARD OVČÁČEK (1933), TIBOR PAPP (1936 – 2018), PESTI MŰHELY, SÁNDOR PINCZEHELYI (1946), RASTISLAV PODOBA (1975), MARTIN POKORNÝ (1974), PETER RÓNAI (1953), VERONIKA RÓNAIOVÁ (1951), VLADISLAV ROSTOKA (1948), DOROTA SADOVSKÁ (1973), MIRIAMA SCHNIEREROVÁ (1989), TAMÁS SZENTJÓBY / ST.AUBY (1944), RUDOLF SIKORA (1946), ĽUBO STACHO (1953), DANIEL SZALAI (1964), JÁNOS SZÁSZ (1964), MIRO ŠVOLÍK (1960), JÁNOS THAIN (1885 – 1953), VIOLA THAINOVÁ (1926 – 1973), KÁROLY VÁGOVITS (1902 – 1957), JIŘÍ VALOCH (1946), EMŐKE VARGOVÁ (1965), ERNEST ZMETÁK (1919 – 2004), IVONA ŽIRKOVÁ (1978)