Pertu No.12

Vernisáž: 7.9.2017 o 17.00
Kurátor: Helena Markusková
Výstava potrvá do: 14. októbra 2017

Projekt PERTU zameraný hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení, roky funguje v duchu privlastnenej reality. Používa model náhodných paralel, ktorý je založený na názorovej, štýlovej, tematickej či generačnej príbuznosti dvoch výrazných osobností oboch scén. V prostredí novozámockej galérie vytvára jedinečný komunikatívny priestor, kde dôraz sa posúva na styčné body, odkrývajúce nové súvislosti. Tie sa zviditeľňujú a aktualizujú na výstave „tu a teraz“. V podstate ide o kontinuálnu komunikatívnu hru referujúcu o podobnostiach a rozdieloch. 

Jej účastníčkami sú výtvarníčky-solitérky s vyhraneným zameraním: Emese Benczúr (1969) a Emőke Vargová (1965). Napriek odlišným tvorivým východiskám, životných i spoločensko-kultúrnych skúseností, majú veľa spoločného. Obe vstúpili na scénu v 90-tych rokoch, počas maliarskych štúdií sa vydali cestou experimentov, našli možnosti sebavyjadrenia v netradičných médiách a v nezvyčajných  materiáloch-nositeľov významov. Vnášajú do diel autobiografické prvky, reagujú na problém tvorby, roly vizuálnych médií, na konkrétny priestor či situáciu, uvažujú o mieste človeka a význame hodnôt vo svete. Cez vnútornený silný príbeh zvýznamňujú bežné témy, odkrývajú krehkosť bytia, prekračujú rodové stereotypy. Stretli sa prvýkrát v rámci výstavy, hoci dvakrát sa „tesne minuli“. V roku 1999, keď Emese Benczúr vzbudila pozornosť na Bienále v Benátkach, bola zastúpená aj Emőke Vargová medzi autormi návrhov v slávnom tetovacom štúdiu v (Česko)-Slovenskom pavilóne. Krátko na to v roku 2003 obidve sa zúčastnili medzinárodného projektu Valenčné sféry I., ktorého časť sa konala v Galérii mesta Bratislavy a časť v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Ich diela však boli predstavené na odlišných miestach. Hoci vystavovali na susedných scénach, vzájomne sa neregistrovali.