Rastislav Podhorský

Vernisáž: 24.10.2019 o 17:00 

Výstava potrvá do: 30. novembra 2019

Kurátor: Noro Lacko

    

    Mgr. art. Rastislav Podhorský (1990) vyštudoval maľbu v ateliéri + - XXl pod vedením prof. Daniela Fischera na Katedre maľby a iných médií VŠVU v Bratislave (2009 -2015). Venuje sa kresbe, maľbe a ich presahom do objektových inštalácií. A to nielen ako výtvarník, ale aj prostredníctvom filozofického a teoretického uvažovania. Svedectvo o tom podáva text jeho knihy Prievozník. O ľuďoch v neumení a figúrach v umení, ktorý bol publikovaný v roku  2017. V súčasnosti je doktorandom na VŠVU v Bratislave (Kabinet kresby) a zároveň v spolupráci s Mgr. art. Martinom Špirecom, ArtD. aj vedúcim Ateliéru maľby III. Katedry maliarstva VŠVU. Je víťazom ceny nadácie VÚB – Maľba 2015. Tvorí a žije v Bratislave.   

    Aktuálna samostatná výstava Posunky a úkroky, pripravená pre Galériu Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch je koncipovaná ako ďalší z pokusov už stabilne spolupracujúcej dvojice výtvarníka a kurátora usúvzťažniť, artikulovať a obrazom i slovom interpretovať  výtvarný výskum kľúčovej témy podhorského prác: sekulárnej spirituality, či nasledovania „metafyzickej túžby“ z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva výtvarné aj literárne správy.