PERTU No 13

Vernisáž: 5.9.2019 o 17:00
Kurátorka: Helena Markusková
Výstava potrvá do 19. októbra 2019

Dlhodobý projekt PERTU zameraný na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení, je výpravou do neznáma. Skúma náhodné paralely v tvorbe dvoch názorovo či generačne blízkych ťažiskových osobností, medzi ktorými obvykle existujú len metaforické väzby, vyrastajúce z podobných spoločensko-historických skúseností.
Hoci aktéri aktuálneho ročníka, kľúčové osobnosti konceptuálneho umenia: Endre Tót (1937) a Monogramista T.D (Dezider Tóth, 1947) sa nikdy nestretli, ich tvorba skrýva rad vzájomne dopovedajúcich tém a postupov. Spája ich pojmové myslenie, poetické videnie, hravosť, humor, láskavá irónia, záľuba v paradoxoch a vizuálnych metaforách.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.