TRANSART´30

Vernisáž: 6.9.2018 o 17:00
Kurátor: Helena Markusková
Výstava potrvá do: 20. októbra 2018

Medzinárodný festival experimentálneho umenia, založili členovia skupiny ŠTÚDIÓ ERTÉ v Nových Zámkoch v roku 1988. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch ako spoluorganizátor viacerých ročníkov si pripomína tridsaťročné výročie výstavou, na ktorej predstaví výber z vystúpení významných aktérov domácej i medzinárodnej scény.

Festival s najdlhšou tradíciou v Európe vznikol ako otvorený komunikačný priestor pre experimentálne žánre z rôznych oblastí umenia. V prvých rokoch fungovania sa stal  platformou pre umelcov z alternatívnej scény z Čiech, Slovenska, Maďarska a Juhoslávie. Po roku 1990 sa otvorili možnosti pre medzinárodnú komunikáciu, festival prilákal čoraz viac renomovaných umelcov (Julien Blaine (Francúzsko), Bartolomé Ferrando (Španielsko), Seiji Shimoda (Japonsko), Richard Martel (Kanada), Esther Ferrer (Francúzsko), Dan Perjovschi (Rumunsko), Marcos Kurtycz (Mexiko), Peter Baren (Holandsko), Roi Vaara (Fínsko), Giovani Fontana (Taliansko), Enzo Minarelli (Taliansko), Boris Nieslony (Nemecko), Zbigniew Warpchowki (Poľsko)... a mnohých ďalších). Tvár a tím festivalu sa menili – vznikli úzke prepojenia s hudbou (Sound Off, 1998), tematické ročníky (Human Body Electronic, 1999 – 2000, Fungujúce helmy 2005 – 2006), spojenia s public artom (2010 – 2018) – zostala však jej nosná idea: komunikácia prostredníctvom netradičných žánrov umenia. „Heroickým obdobím“ festivalu boli roky 1991 – 1998, kedy na jeho domovskej scéne v Kine Mier a verejnými priestormi mesta prešli významné osobnosti medzinárodného akčného umenia od Japonska po Mexiko. Vďaka lídrom Štúdia Erté, Józsefovi R. Juhászovi a Ilone Németh, dejiská festivalu sa dostali aj do ďalších miest (Bratislava, Karlovy Vary, Budapešť, Šamorín, Komárno, Košice) avšak centrom diania zostali Nové Zámky. Výstava sa zameriava práve na toto prostredie, na roky, kedy mesto na periférii sa na pár dní stalo centrom diania foriem inej kreativity. Sústreďuje sa najmä na akčné umenie, prostredníctvom fotografií, videonahrávok, rekvizít a bohatého archívneho materiálu predstaví nezabudnuteľné momenty festivalu.