Ateliér Dušana Kállaya

Vernisáž: 22.3.2018 o 17:00
Kurátor: Martina Bábinová
Výstava potrvá do: 12.mája 2018

Výstava predstaví verejnosti práce študentov a absolventov Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentácie diel študentov vysokých škôl boli v minulosti pravidelnou súčasťou výstavného programu galérie. Cieľom je nadviazať na tento koncept a priblížiť profil ateliéru, ktorý od roku 1990 vedie prof. Dušan Kállay, akad. mal. Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie bolo po prvýkrát v galérii predstavené v roku 2005, po 13 rokoch sa vracia s novými impulzmi a poskytuje pohľad na tendencie súčasnej ilustrácie v tvorbe mladej generácie výtvarníkov. Výstava vznikala v spolupráci s odbornými asistentmi Mgr. art. Kristínou Hečkovou a doc. Mgr. art. Ľuboslavom Paľom, ArtD., ktorí sa pedagogicky podieľajú na chode katedry. Predstavený je výber študentských projektov - semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác, ktoré vznikli v časovom horizonte uplynulých desiatich rokov. Medzi vyše 40-timi vystavujúcimi autormi sú zastúpení súčasní študenti, čerství magistri, ako aj starší absolventi. Vystavené sú aj tri maľby prof. Dušana Kállaya z cyklu Anonymi z Pompejí, ktoré vznikli ako reakcia na návštevu tohto antického mesta. Výstavu dopĺňajú študentské autorské knihy, animované filmy a video-prezentácia ateliéru.

Vystavujúci autori:

Adela Režná, Alžbeta Božeková, Andrea Plulíková, Branislav Novotný, Daniela Olejníková, Daniela Vagašová, Dávid Marcin, Denisa Stanislavová, Emília Blašková, Eva Svrčková, Filip Bandurčin, Hedviga Gutierrez, Jana Malatincová, Kamila Lenertová, Katarína Dudášová, Katarína Chlebničanová, Katarína Ličková, Katarína Škamlová, Kateřina Kroupová, Klaudia Zorgovská, Kristína Hečková, Kristína Kubáňová, Lukáš Cehlář, Marek Cina, Marek Mertinko, Mária Beňová, Mária Sládečková, Marta Mészárosová, Martin Engler, Martin Schwarz, Matúš Maťátko, Michaela Majdová, Michala Eliášová, Miroslava Rudášová, Natália Kupčoková, Romana Bejdová, Rudolf Suran, Satoko Fukui, Simona Jančíková, Šarlota Dzuriaková, Tereza Burianová, Veronika Klímová, Veronika Obertová, Zuzana Mlynarčíková, Zuzana Šebelová a prof. Dušan Kállay