Táňa Hojčová - Svetelné minúty

Vernisáž: 17.5.2018 o 17:00
Kurátor: Silvia L. Čúzyová
Výstava potrvá do: 23. júna 2018

Táňa Hojčová je slovenská fotografka, v profesionálnych aj odborných kruhoch známa vysokou precíznosťou a mimoriadnou teoretickou pripravenosťou. Zrelými plodmi jej fotografickej práce sú pôsobivé a technicky dokonalé fotografie, prechádzajúce širokým tematickým i žánrovým spektrom. Jej voľná fotografická tvorba nateraz vyvrcholila vo veľkorozmerných fotografiách častých i menej frekventovaných úkazov a zaujímavostí z blízkeho vesmíru. Opačným, počiatočným pólom dlhoročnej tvorivej línie sú experimenty a fotografické prvotiny z umeleckýchzačiatkov, datované od roku 1975 až do 1982.

Pre Galériu Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch bola pripravená samostatná výstava fotografky s názvom Svetelné minúty. Svetlo ako prírodná forma energie, ktorá združuje vo svojom spektre všetky farby a zviditeľňuje svet, je pre každého fotografa kľúčová. V prácach Táni Hojčovej je však nielen technologickou nevyhnutnosťou, ale aj tematickou stálicou. Jej celoživotný záujem o fotografické „hry so svetlom“ sa od prvopočiatku výrazne transformoval. Od experimentov s jednou zápalkou, ktorá osvietila a kontaktne poškodila svetlocitlivú vrstvu papiera, sa po veľkom životnom a tvorivom oblúku, posunula až k vyspelému fotografovaniu atmosférických svetelných úkazov a blízkeho vesmíru. Posun od mikrosveta k makrosvetu, je tematická polarita, ktorá symbolicky rámcuje kolekciu fotografií Táni Hojčovej, vytvorených s časovým rozostupom polovice tvorivého ľudského života.