Jozef Jankovič - DOBA ŽELEZNÁ

Vernisáž: 25.10.2018 o 17:00
Kurátor: Juraj Mojžiš
Výstava potrvá do: 1. decembra 2018

Veľkými témami ťažiskovej osobnosti slovenského výtvarného umenia Jozefa Jankoviča (1937 – 2017) boli zásadné problémy existencie. Svoj ústredný motív: postavu anonymného človeka vystaveného manipulácii a nátlaku moci spracovával celý život. Reagoval na aktuálne spoločenské problémy, pomenoval ich, zdôrazňoval ich existenciálny a etický rozmer. Viaceré z jeho emblematických diel sa stali synonymami doby. Výstava v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch sa zameriava na posledné tvorivé obdobie umelca – na „dobu železnú“, kedy vytváral plastiky a reliéfy zo železa.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.