Pavol Breier – Fotografie

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Nitriansky samosprávny kraj – Vás pozývajú na vernisáž výstavy
Pavol Breier – Fotografie – dňa 5. decembra 2013 o17.00 hodine,
do Galérie umenia Ernesta Zmetáka, Björnsonova č. 1.
Kurátor výstavy : Aurel Hrabušický
Hudobný hosť : Zuzana Homolová