Ernest Zmeták - Monumentálna tvorba

Termín výstavy: 16.1. – 22.2.2014
Kurátor: Magdaléna Klobučníková
Vernisáž: 16.1.2014 o 17.00 hod.
Výstavu Ernest Zmeták - Monumentálna tvorba pripravila Galéria umenia Ernesta Zmetáka
v Nových Zámkoch pri príležitosti nedožitých 95. narodenín akad. mal. Ernesta Zmetáka,
donátora galérie, a 35. výročia vzniku galérie. Výstava je rozsiahlym výberom návrhov na
realizácie do architektúry, od východiskových skíc až po posledné varianty kartónov
pripravených na trasponovanie do materiálu. Niektoré diela sú dokumentované viacerými
variantmi, pri iných sa nateraz podarilo získať iba dobovú fotografiu alebo fotografiu
fragmentu pôvodného diela. Súčasná pasportizácia prác uvádza cca 30 diel realizovaných
priamo pre architektúru a ďalšiu desiatku diel monumentálnych, ktoré neboli priamo určené
pre konkrétny priestor. Monumentálna tvorba Ernesta Zmetáka je ohraničená rokmi 1945-
1984, prvá polovica bola aktívnejšia, druhá epizódnejšia.