Majstri grafiky 15.~17.storočia

Miesto konania: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.
Trvanie výstavy: od 27. februára 2014 – 5. apríla 2014
Vernisáž výstavy: 27. februára 2014 o 17:00
Kurátor: Andrej Lauro
Plánovaná výstava bude tematicky zameraná grafické umenie a jeho techniky v období
15. – 17. storočia so zreteľom na stredoeurópsku grafickú tvorbu oblastí Nizozemska, Nemecka, Flámska, Talianska, a Francúzska. Ide o prezentovanie novotlačí pôvodných grafických originálov (drevorez, medirytina, puncovaná tlač, mezzotinta, lept). Verejnosti bude predstavených 66 kusov novotlačí popredných majstrov zo spomenutého obdobia ako napr. Albrechta Dürera, Albrechta Altdorfera, Martina Schongauera, Rembrandta Harmenszoon van Rijn, Parmigianina a ďalších. Divák bude mať možnosť sledovať rozmanitosť jednotlivých námetov (starozákonné, novozákonné, mytologické a alegorické scény, krajinné scenérie, žánrové výjavy) s meniacim sa umeleckým štýlom v jednotlivých časových obdobiach od neskorogotického obdobia, renesanciu, manierizmus a barokové tendencie konca
17.storočia.