Vilmos Aba-Novák

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Termín: 11. 9. – 18. 10. 2014
Maliar, grafik a tvorca novodobej monumentálnej maľby, Vilmos Aba-Novák (1894 – 1941)
patrí k najvýznamnejším maďarským umelcom 20. storočia. Po neoklasicistických začiatkoch
si razil osobitú cestu naratívnej maľby. V rámci nej sa preslávil s výjavmi z mestského
prostredia a vidieckeho života, scénami z periférie, cirkusu a trhovísk, zachytenými
s láskavou iróniou. Medzinárodné uznanie získal na Svetovej výstave v Paríži v roku 1937,
kde za výzdobu maďarského pavilónu dostal Grand Prix. V rokoch 1938 – 1941 pôsobil na
Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Medzi študentmi, ktorých zásadne ovplyvnil,
bol aj budúci maliar-zberateľ a zakladateľ Galérie umenia v Nových Zámkoch – Ernest
Zmeták (1919 – 2004).