Andrej Lauro SIBYLY A SVÄTICE

Miesto konania: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Kurátor: Andrej Lauro


Plánovaná výstava je tematicky zameraná na stredoeurópske grafické umenie s vymedzením
na ženské postavy v danom umeleckom prejave 17. a 18 storočia. Projekt Sibyly a svätice,
doplnený o cyklus alegórií a cností, predstavuje jedinečnú kolekciu zameranú na ženu ako
zvestovateľku, sväticu, prorokyňu, alegorickú postavu – ukazovatele, ktoré sú bohato
zastúpené a zakorenené v kultúrno-historickom povedomí dejín. Verejnosti bude
predstavených 46 kusov čiernobielych i kolorovaných grafík.