Igor Grossmann Okamihy všedné i sviatočné

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Termín: 2.7. – 5. 9. 2015
Igor Grossmann (1924-2013) je popredným slovenským fotografom so širokým
tematickým okruhom. Fotografoval popri stredoškolskom štúdiu a príprave na
povolanie farmaceuta. Priateľstvá s literátmi a výtvarníkmi podporili jeho záujem o
dejiny a estetiku výtvarného umenia. V roku 1968 sa stal profesionálnym fotografom
pracujúcim pre vydavateľstvá a kultúrne inštitúcie, od roku 1977 prešiel
do slobodného povolania. Od roku 1965 realizoval takmer tridsať autorských výstav
na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, USA a desiatky kolektívnych výstav so
zastúpením jeho tvorby. Fotografie Igora Grossmanna sú súčasťou
fondov zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku, v Národnej galérii v Prahe, v Múzeu
Finsterau v Nemecku a v USA v Bolchazyho zbierke. Je autorom niekoľkých
filmových scenárov a filmových poviedok, nositeľom Ceny primátora Žiliny za
celoživotnú umeleckú tvorbu (2009) a ceny Osobnosť slovenskej fotografie za
celoživotné dielo.