TALIANSKA GRAFIKA (z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov)

Vernisáž: 18.1.2018 o 17.00 hod.
Kurátor: Martin Šugár
Výstava potrvá do: 17. marca 2018

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch spravuje vo svojom fonde okrem malieb aj početné grafické diela z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. V minulosti ich predstavila na ôsmich výstavách. Tá pripravovaná sa sústredí na diela talianskych majstrov. Predstaví výber viac ako 60 diel najmä zo 17. a 18. storočia, no tie najstaršie pochádzajú až zo začiatku 16.storočia a sú dielom Jaco pa de Barbari (nar. 1460–1470 v Benátkach — zom. pred júnom 1516 v Mechelene vo  lámsku).Výnimočnou je kolekcia 24 grafických listov od Alessandra a Giovanniho Teminiovcov, ktorí boli činní v polovici 17. storočia a pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappy neďaleko Benátok. Aj keď niektoré z nich sú známe z predchádzajúcich výstavných podujatí, vôbec po prvý raz sa prezentuje kompletná kolekcia dvanástich listov kalendára od Alessandra Teminiho. Tie galéria s podporou sponzorov — po 370 rokoch — vydala ako nástenný kalendár na rok 2018.