JARMILA MITRÍKOVÁ A DÁVID DEMJANOVIČ - NOVÍ BOHOVIA

VYSTAVUJÚCI AUTORI: JARMILA MITRÍKOVÁ
A DÁVID DEMJANOVIČ

MIESTO KONANIA VÝSTAVY: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
OTVORENIE VÝSTAVY: 3.3.2016 o 17, 00 hod.
TRVANIE VÝSTAVY: od 4.3.2016 – do 3.4.2016
KURÁTORKA VÝSTAVY: Ľudmila Kasaj Poláčková

Mladá úspešná autorská dvojica v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch po prvýkrát predstaví svoju tvorba za obdobie posledných troch rokov. Mitríková a Demjanovič vytvárajú prevažne koláže, s rôznymi prvkami, zasadené na prvý pohľad do absurdných kontextov. Vďaka kolorovanej pyrografii veľmi kriticky reflektujú lokálne dejiny a národné mytológie. Zámernou manipuláciou, iróniou a prvotnou ľúbivosťou ich diel, tak patria k najzaujímavejším autorom svojej generácie v strednej Európe.