IGOR MINÁRIK – NEKONEČNÁ ÚPLNOSŤ

Termín realizácie: 7. 4. – 14. 5. 2016
Miesto výstavy: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Starostlivo maľované diela Igora Minárika (1948) na malom formáte, nevyvolávajú úžas svojimi rozmermi, ale prevedením a obsahom. V súčasnej záplave obrazov, prinútia zastaviť sa, lepšie sa pozrieť a vstúpiť do imaginárneho priestoru diel. Igor Minárik patrí k individuálne zriedkavo prezentovaným solitérom, ktorých tvorba sa rozvíja nezávisle od dominantných prúdov. Vytvoril vlastnú verziu analytickej maľby, kde si vystačí s elementárnymi výrazovými prostriedkami: líniou, plochou, farbou. Analýza média s jeho vlastnými prostriedkami sa spája uňho s permanentným hľadaním podstaty. Od začiatku sa usiluje o zviditeľnení neviditeľného s nespočetnými novotvarmi svojej privátnej poetiky.