Robo Kočan – Príbehy

Termín: 19. 5. 2016 -25. 6. 2016
Vernisáž výstavy: 19. 5. 2016 o 17.00 hod. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1
Kurátor: Magdaléna Klobučníková

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch premiéruje monografickú výstavu významného slovenského fotografa Roba Kočana – Príbehy. Výstava mapuje tvorbu autora od roku 2003, bez ambície predstaviť celú šírku tém, ktoré v danom období boli nosnými témami autorského programu. Reflektuje fotografické cykly, ktoré spája narácia, bez ohľadu na moment v ktorom autor vedome vyhľadáva záber, uhoľ pohľadu, ktorý je už nositeľom príbehu (Bytosti starého Glamorgánu) alebo ten vzniká následnou počítačovou manipuláciou. Vo výstavnom súbore prevažuje zastúpenie cyklov realizovaných počas tvorivých pobytov v zahraničí (Welse, Clevelande a v Poľsku).