SOCIÁLNA JEDNOT(K)A

VYSTAVUJÚCI AUTORI:
OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ, JÁN TRIAŠKA, LOTA TRIAŠKA

OTVORENIE VÝSTAVY: 30.6.2016 o 17.00 hod
TRVANIE VÝSTAVY: od 1.7.2016 – do 3.9.2016

KURÁTORKA VÝSTAVY: Ľudmila Kasaj Poláčková

Sociálna jednotka je manželskou (rodinnou) výstavou Olje Triašky Stefanović a Jána Triašku. Výstava nie je typicky modelovou ukážkou monografickej tvorby autorov (manželov), z ktorých sa každý zvlášť umelecky vyjadruje v odlišnom médiu (Olja –fotografiou, Ján –primárne maľbou). Divák bude mať možnosť nahliadnuť do súkromia jednej umeleckej rodiny – galéria sa stane načas sociálnou sieťou, kde Triaškovci zdieľajú verejne aj svoje súkromie (myšlienky, názory, spoločenské postoje atď.). V galérii sa „duchampovsky“ stretne domáca Oljina torta s Jánovým transformerom a do toho im Lota vstúpi do diela.... Projekt posúva hranice tradične chápaného kurátorstva do jeho nových, kreatívnych možných využití.