OTIS LAUBERT – VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM

Termín: 8. 12. 2016 – 21. 1. 2017
Miesto: GalériaumeniaErnestaZmetáka v NovýchZámkoch
Meno Otisa Lauberta (1946), saspája s
autentickým programom, založeným na zbierke nájdených predmetov a otvorenosti k
výtvarným experimentom. Je majstrom rôznych foriem koláže, asambláže, objektov,
inštalácií a kresieb s osobitnou privátnou poetikou a originálnym videním. V
uplynulých rokoch galéria predstavila výber z
jeho rozsiahlej tvorby na viacerých samostatných (Kresby, 1993, Zo série Mail art, 1996,
Vlajkonoš si zobral kartografku, 2007) a tematických výstavách (Kóany, 2002, Variantyna
mail art, 2004, Poct Kassákovi3, 2007). Medzidielami Otisa Lauberta pomerne veľkú skupinu tvoria rôzne druhy interpretácií z dejín umenia.