Z DEPOZITÁRA. ZO ZBIERKY STARÉHO EURÓPSKEHO UMENIA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV

Termín: 26. 1. 2017 — 18. 3. 2017
Kurátor výstavy: Martin Šugár
Otvorenie výstavy: štvrtok 26. 1. 2017 o 17.00 hod

Výstava s názvom Z depozitára predstavuje olejomaby zo 17. až 19. storo ia, momentálne ľ č nezaradené do stálej expozície. V ur itom zmysle môže by prehliadka diel z depozitára videná č ť ako doplnok k stálej expozícii: Diela starého európskeho umenia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej sú po prvý raz prezentované nerozdelene – hoci nejde o jediný cie, aký sa ľ výstavou sleduje. Kolekcia dostala svoju ucelenú podobu niekedy na prelome 60. a 70. rokov minulého storo ia. č Popri jej zostavovaní sa rodila tiež úvaha darova ju štátu. Konkrétnym krokom bolo stretnutie s ť vtedajším ministrom kultúry Miroslavom Válkom v roku 1971, ktorému manželia Danica a Ernest Zmetákovci predložili svoju ponuku darova štátu za ur itých podmienok 90 diel. Trvalo takmer ť č desa ro ie, ke sa zo súkromnej zbierky d a 1. januára 1979 stala verejná inštitúcia – Galéria ť č ď ň umenia v Nových Zámkoch (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch od 1.1.2012).