Miriama Schniererová — Shadows of light

Kurátor: Jana Babušiaková
Vernisáž: štvrtok, 18. máj 2017, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 19. 5. — 24. 6. 2017

Výstava tematicky plynie v dvoch navzájom sa prepájajúcich líniách. Jednou sú interiérové výjavy, sústreďujúce sa na zátišia z každodenných predmetov. Jedným z ústredných motívov je luster ako komplikovaný monumentálny šperk, pôvodne zdobiaci a osvetľujúci priestor. Miriama Schniererová ho transformuje do pozície nepotrebného starého predmetu a odstraňuje jeho základnú funkciu - on sám sa tak stáva tieňom, pozostatkom po „svetle.” Druhú líniu tvorí rovina prírody ako večnej, človeka presahujúcej sily. Reprezentuje ju motív záhrady, odpradávna vnímaný ako miesto duchovnej obrody a očisty, ktorá je zároveň spájaná s tematikou strateného raja, s nostalgiou po zlatom veku ľudstva. V tvorbe Miriamy Schniererovej sa stratená záhrada vynára na obrazoch ako i v trojrozmernej svetelnej inštalácii ako túžba po znovuobrodení.