Rastislav Podoba — Field Trip

RASTISLAV PODOBA sa narodil v roku 1975 v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 1996 – 2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom ceny VÚB Maľba. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku. Žije a tvorí v Banskej Bystrici a v Topoľčanoch. Pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných  umení  Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby. Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí.

Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach: Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Galéria výtvarného umění Hodonín, Nadácia mladá maľba – Bratislava, Zbierka Linea, Zbierka Dobňák, Weiss Collection a v ďalších súkromných domácich i zahraničných zbierkach.