PROJEKT-1 Ján Jánoš/Ateliér Hora: Chcem tmu

Vernisáž: 25.apríla 2024 o 17.00

Kurátorka: Kati M. Decsi

Trvanie výstavy: 25. apríl 2024 – 29. jún 2024

 

„Celý deň sedíme pri ohni.

Snažíme sa ho udržať čo najdlhšie ako je to len možné.

Za každú cenu vyhnúť sa temnu."

 

Projekt-1 je platformou na prezentáciu umenia a jeho presahov v pivničných priestoroch galérie. Prináša výstavy z rôznych oblastí, ktoré predstavujú site specific inštalácie malieb, objektov, typografie, ale aj šperku a rôznych intermediálnych projektov

Prvá výstava v 4. ročníku PROJEKTu - 1 priblíži prácu šperkára Jána Jánoša. Prostredníctvom inštalácie vytvorenej pomocou viacerých médií (zvuk, text, video, šperk, objekt...) vzniká špecifická multisenzorická situácia. Z textu, zvuku a objektov sa stávajú rovnocenné významové prvky, ktoré sú mnohokrát východiskovými ideami pre vznik konkrétneho šperku. Návštevníka sprevádza text autora formou zvukovej nahrávky. Inštalácia nadobúda naratívny charakter s poetickou drsnosťou.

Práce Jána Jánoša sa vyznačujú expresívnosťou. Povrchy šperkov sú striedavo ostré a hladké. Tvarové riešenia, štruktúry čerpá z videného počas svojich ciest. Sú to rôznorodé prvky, motívy nachádzajúce sa v prírode, alebo v mestskom prostredí, ktoré následne prepája. Práca s hlinou umožňuje progresívne skúmať a nachádzať novotvary. Hlinené objekty mu slúžia ako model pre samotný šperk. Napriek ráznym gestám tlmočí citlivé odkazy, pocity mladého človeka súčasnej doby. Temazuje aj akési “surové človečenstvo”, ktoré aj napriek civilizácii a vývoju v nás pretrváva, prvky správania človeka, ktoré nevymiznú, len sa aktualizujú.

Autor tvorí svoje diela pod značkou Ateliér Hora. Je to metaforický názov pre vymyslený priestor, kde je možné voľne a slobodne tvoriť. Nesie v sebe aj náhodný odkaz, slovo hora - štvrtohory, ktoré napriek jeho záujmu o históriu ľudstva nebolo použité zámerne. Šperk vzniká z pôvodnej myšlienky autora, no keďže má putovný charakter, je pri plnení funkcie nosený ďalšou bytosťou a tým sa obrazne naplní novými významami. Funguje ako schránka myšlienok, prežitkov a možno časom aj emócií. Stáva sa z neho osobný objekt.

Ján Jánoš (1988), je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej tvorby, Ateliér textilného priestoru - Doc.MA Blanka Cepková (2008-2014). V roku 2010 študoval na Katedre úžitkového umenia, Ateliér S-M-L XL A ŠPERK - prof. Karol Weisslechner, akad.arch. Zúčastnil sa na mnohých rezidenčných pobytoch(Aracena, Berlín, Praha,), sympóziách ako i samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. Pod značkou Ateliér Hora tvorí autorský šperk. Za svoju tvorbu bol ocenený v Národnej cene za dizajn (2023). Žije a pôsobí v Bratislave.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.