Viac spolu

tvorivé dielne pre pre 3 generácie, rodiny...

Príďte stráviť príjemné dopoludnie v galérii s celou rodinou. Dielne sú určené pre spoločnú tvorbu 3 generácií, rodín.

Termíny: 7.10. /11.11. /2.12.

9:30 - 11:30
Vstupné: deti 1 €, dospelí 2 €, rodinné 4 €

Kontakt: pedagog@gueznz.eu, tel: 0949 729 897