NEMECKÁ GRAFIKA DO ROKU 1900 zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej

Lektorský výklad a tvorivé dielne k aktuálnej výstave.

Pre skupiny je potrebné vopred sa prihlásiť.

Kontakt: pedagog@gueznz.eu, tel. 0905 822 389