Ahoj umenie/2020

letný tábor v galérii pre deti od 7-14 rokov

 

v slovenskom jazyku:  4.8. – 7.8. 2020

v maďarskom jazyku: 11.8. - 14.8.2020

9.00  – 10.00: interaktívny lektorský výklad

10.00   – 11.30: tvorivé dielne

Prihlasovať sa môžete do 15.júla   

Maximálny počet prihlásených 10.

Vstupné: 2,50 € (1 deň)

Kontakt: pedagog@galerianz.eu, tel: 0905 822 389