Viac spolu/24

Príďte stráviť príjemné dopoludnie v galérii. Tvorivé dielne sú určené pre spoločnú tvorbu generácií.

Termíny: 27.1./24.2./23.3./20.4./18.5./29.6. - zrušené

27.1. budú dielne od 10:00 - 12:00

18.5. budú dielne realizované o 15.00 v rámci Noci múzeí a galérií. 

ostatné termíny: 9:30 - 11:30
Vstupné: osoba 2 €

Kontakt: pedagog@gueznz.eu, tel: 0949 729 897