Apollonio Domenichini — Námestie Sv. Marka s pohľadom z Campo S. Basso smerom na Novú prokuratúru a kostol S. Geminiano