Viac spolu

tvorivé dielne pre rodiny

Príďte stráviť príjemné dopoludnie v galérii s celou rodinou. Dielne sú určené pre spoločnú tvorbu 3 generácií, rodín.

Termíny: 24. 9. /22.10. /19.11. / 10.12.

9:30 - 11:30
Vstupné: deti 1 €, dospelí 2 €, rodinné 4 €