Milan Vagač[tvár_nebola_rozpoznaná]

Tvorivé dielne a lektorské výklady k aktuálnej výstave. 

Témy: maľba, kombinovaná technika, farba, obraz, prekračovanie hraníc obrazovej plochy, človek a technológia...

Trvanie: 60-90 minút

Pre skupiny je potrebné vopred sa prihlásiť.

Kontakt: pedagog@gueznz.eu, tel. 0949 729 897