Dušan Nágel: Výstava

Tvorivé dielne a lektorské výklady k aktuálnej výstave.

Pre skupiny je potrebné vopred sa prihlásiť.

Kontakt: pedagog@gueznz.eu, tel. 0949 729 897