Spolu - Ateliér industrial dizajn VŠVU v Bratislave

Ateliér Industrial dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
ktorý vedie od jeho založenia Ferdinand Chrenka,
je jedným z príkladov prepojenia vysokoškolského umeleckého štúdia s praxou.

"Spojenie teórie s praxou – doteraz nevyriešený problém –
o ktorom sa na poli vzdelávacích inštitúcií vedú nekonečné diskusie, má v tomto ateliéri nielen dlhodobú tradíciu, ale aj konkrétne výsledky. Takmer každý semester tu študenti riešia dizajnérske zadania vychádzajúce z konkrétnych potrieb rozličných firiem.
O tom, že spolupráca s ateliérom je obohacujúca a prospešná pre obe strany, svedčia úspešné projekty realizované v spolupráci s firmami...

ELECTROLUX, IKEA, OMS, PALMA,COMPAQ, KODRETA,RONA, SANDRIK-BERNDORF, POLYTRADE,ÚĽUV,SAV,FUN TIME, TON,TULI, ARTEMIDE, N-POINT, STUDIO 21. HALLA,CUL CHARGE, SWN MORAVIA, CHIRANA-MEDICAL, EDULAB, TARIAN,TESCOMA,EGOE, LASVIT"

Ferdinand Chrenka