POLOŽKA DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE FORMÁT
Objednávky 1-5 21/01/2022 jpg
Faktúry 1-7 28/01/2022 pdf
Objednávky 6-8 28/01/2022 pdf
Faktúry 8-10 03/02/2022 pdf
objednávky 9- 10 10/02/2022 pdf
Faktúry 11-13 17/02/2022 pdf
Faktúry 14-19 25/02/2022 pdf
Objednávky 11-14 25/02/2022 pdf
Objednávka č.15 03/03/2022 pdf
Objednávka č. 16 07/03/2022 pdf
Objednávky 17-19 15/03/2022 pdf
Objednávka 20-21 23/03/2022 pdf
Faktúry 20-31 23/03/2022 pdf
Faktúra 32-37 30/03/2022 pdf
Objednávky 22-23 30/03/2022 pdf
Faktúry 38-42 05/04/2022 pdf
Objednávky 24-26 05/04/2022 pdf
Faktúra 43-44 11/04/2022 pdf
Objednávky 27-28 11/04/2022 pdf
Faktúry 45-53 21/04/2022 pdf
Objednávky 29-31 21/04/2022 pdf
Faktúry 54-55 29/04/2022 pdf
Objednávky 32-34 29/04/2022 pdf
Objednávka č. 35 03/05/2022 pdf
Faktúry 56-61 03/05/2022 pdf
Faktúry 62-68 13/05/2022 pdf
Objednávka 36-44 13/05/2022 pdf
Objednávky 32-44/správna TZ 16/05/2022 pdf
Objednávka 45 16/05/2022 pdf
Faktúry 69-73 17/05/2022 pdf