PROJEKT-1/Csilla Nagy/zem-zem

Termín: 28. 7. – 3. 9. 2022
Kurátor: Kati Madarász Decsi

 

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch uviedla v roku 2021 pilotný ročník PROJEKTU –1. Projekt je novou platformou na prezentáciu umenia a jej “presahov” v pivničných priestoroch galérie. Prináša výstavy z rôznych oblastí, ktoré predstavia site specific inštalácie nielen malieb, kresieb, sôch, ale napr. aj typografie, alebo rôznych intermediálnych projektov. Druhý ročník PROJEKTU –1 začíname výstavou Csilly Nagy/zem–zem.
Výstava Csilly Nagy vyberá z tvorby posledných rokov, predstavuje mnohovrstevný a tematicky rôznorodý, no koherentný celok. Názov zem - zem je odkazom na pôvod použitého materiálu (keramika) a jeho vrstvenia a na spôsob práce pri vytváraní plastiky (dielo vzniká postupným pridávaním materiálu). Je to tiež názov jednej z miniatúrnych raketových figúrok (zem - zem raketa) z projektu UUT (Unit Under Test, 2018). Súčasťou výstavy budú diela UUT (Unit Under Test, 2018), The Essence of Things (2019) a Symbionti (2021). Umelkyňa dáva tvar veciam a témam, ktoré ju aktuálne zamestnávajú a vyberá si materiál pre zhmotnenie svojho svetonázoru. V tomto prípade je použitým materiálom keramika, s ktorou Csilla Nagy experimentuje po formálnej, myšlienkovej aj technickej stránke. Oživuje technológie starých kultúr a využíva ich na prezentovanie aktuálnych tém.  
V diele UUT (Unit Under Test, 2018) sa vracia k starodávnej technike fajansy, pomocou ktorej vyrába amulety. Rakety, drony, ponorky alebo lietadlá sú „modely, zmenšené kópie predstaviteľov akejsi fiktívnej, no predsa skutočnej sily“.
The Essence of Things (Podstata vecí, 2019) čerpá z osobnejších skúseností na rozdiel od čistej objektivity UUT. Vyrába porcelánové škatuľky pre rôzne nájdené, zdedené a darované predmety (kytica sušených fialiek, zvlečená hadia koža, šedivý vlas starej mamy, zápisník s receptom na tortu...), ktoré sa tvarovo “prispôsobujú” predmetom vo vnútri.
Symbionti (2021) dielo tvoria keramické predmety, ktoré sú zároveň nosičmi zvuku a prehrávačmi. Témou je opäť pamäť – v tomto prípade zvuková pamäť. Dáva zvuky do nového kontextu a skúma interakciu zvukov z rôznych zdrojov (napr. vplyv človeka na jeho prostredie). Okrem vzájomného ovplyvňovania a zvukovej pamäte sa venuje aj problematike klimatickej krízy a postantropocénu. Dielo je spoluprácou s muzikológom a zvukovým umelcom Slávom Krekovičom.
Csilla Nagy (1983) študovala sochárstvo na Univerzite výtvarných umení v Budapešti u Györgya Jovánovicsa. Doktorandské štúdium absolvovala v roku 2015 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre  intermédií. Jej tvorbu charakterizuje experimentovanie pri výbere aj pri opracovaní materiálu, vytvára objekty, inštalácie. Zúčastnila sa mnohých samostatných a skupinových výstav, sympózií a rezidenčných programov doma aj v zahraničí (Boston, Galanta, Dunajská Streda, Tartu, Praha, Budapešť, Bukurešť, Kecskemét, Postupim, Rím).
Žije a tvorí Galante.